top of page

Logopedie

Binnen de logopedie kan er gewerkt worden rond volgende problemen:

 - Taalproblemen

   Wanneer je merkt dat je kind moeilijkheden ondervindt met het talige aspect op school of thuis kan je     in het Groeihuis terecht voor aangepaste ondersteuning.

 - Leerproblemen

   Loopt het leren op school niet zoals verwacht, heeft je kind het moeilijk met lezen/spellen/rekenen,          dan kan logopedie een oplossing bieden.

 

- OMFT (oro-myofunctionele therapie)

   Binnen de OMFT werken we aan afwijkende mondgewoonten. Kinderen met een foutief slikpatroon         of verkeerd tonggebruik komen hiervoor in aanmerking.

 - Meertaligheid

   Ondervindt je meertalig kind moeilijkheden met zijn moedertaal of het Nederlands kan een                       logopedist hierin ondersteunen.

 - Articulatie

   Is je kind moeilijk verstaanbaar of spreekt het bepaalde klanken verkeerd uit neem dan gerust contact       op met ons.

 

Logopedie.jpeg
bottom of page