top of page

Kinderkine

Op een speelse manier helpen we zo goed mogelijk je kind

zich te ontplooien en zich gelukkig te voelen in zijn leefwereld. 

 

Wat behoort er allemaal tot kinderkine?

 

Baby’s:

- voorkeurshouding

- plagiocephalie

- vertraagde motoriek

 

Peuters & kleuters:

- evenwicht en lichaamscoördinatie

- schoolrijpheid

- Vertraagde grove/fijne motoriek

- Moeilijkheden met voorbereidend schrijven

- …

Lagere school:

- moeilijkheden met schrijfmotoriek vb traag schrijftempo, moeilijk leesbaar schrift, geen vloeiend schrift, zeer groot blijven schrijven, …

- achterstand in de lateralisatie ontwikkeling of richtingsmoeilijkheden: letters omwisselen, schrijven in spiegelschrift, getallen omwisselen of spiegelen, plus en min wisselen, tientallen en eenheden omkeren, moeizaam tot lezen of schrijven komen,…

- moeilijkheden met fijn motorische handelingen vb: knippen blijft moeilijk, knutselen wordt ontweken of gaat moeizaam, pengreep is verkrampt,

- visueel motorische

- cognitief motorische vaardigheden: visuomotoriek, visueel-ruimtelijke vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie,...

- grove motoriek: evenwicht, kracht, coördinatie, balvaardigheden,...

 

 

 

WhatsApp Image 2022-02-03 at 09.21.52 (1).jpeg
bottom of page