Kinderkine

Op een speelse manier helpen we zo goed mogelijk je kind

zich te ontplooien en zich gelukkig te voelen in zijn leefwereld. 

 

Wat behoort er allemaal tot kinderkine?

 

Baby’s:

- voorkeurshouding

- plagiocephalie

- vertraagde motoriek

 

Peuters & kleuters:

- evenwicht en lichaamscoördinatie

- schoolrijpheid

- Vertraagde grove/fijne motoriek

- Moeilijkheden met voorbereidend schrijven

- …

Lagere school:

- moeilijkheden met schrijfmotoriek vb traag schrijftempo, moeilijk leesbaar schrift, geen vloeiend schrift, zeer groot blijven schrijven, …

- achterstand in de lateralisatie ontwikkeling of richtingsmoeilijkheden: letters omwisselen, schrijven in spiegelschrift, getallen omwisselen of spiegelen, plus en min wisselen, tientallen en eenheden omkeren, moeizaam tot lezen of schrijven komen,…

- moeilijkheden met fijn motorische handelingen vb: knippen blijft moeilijk, knutselen wordt ontweken of gaat moeizaam, pengreep is verkrampt,

- visueel motorische

- cognitief motorische vaardigheden: visuomotoriek, visueel-ruimtelijke vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie,...

- grove motoriek: evenwicht, kracht, coördinatie, balvaardigheden,...

 

 

 

WhatsApp Image 2022-02-03 at 09.21.52 (1).jpeg